Živinarska farma "Jovovi?", koja je u sastavu firme D.O.O. ALKOSET, utemeljena je 1990. godine kao porodi?an biznis porodice Jovovi? i smještena u mjestu Milo?ani - Nikši? sa proizvodnim kapacitetom od devet miliona jaja na godišnjem nivou.

Cjelokupna proizvodnja ispunjava sve ekološke i tehnološke standarde. Proces proizvodnje nadziru stru?ne službe, što našim proizvodima omogu?ava da svojim kvalitetom i u savremenoj ambalazi budu prepoznatljivi na tržištu.

Jaja za 5 - ALKOSET

Glavna aktivnost u okviru živinarske farme je proizvodnja konzumnih jaja na najsavremeniji na?in i distribucija istih na doma?em tržištu.

Trenutno najzna?ajniji projekat je proširivanje postoje?ih kapaciteta i izgradnja savremene farme za uzgoj koka nosilja i zaokruživanje cjelokupnog procesa proizvodnje.