Diskont pića, prehrane i sto?ne hrane

Uspjeh preduzeća je zasnovan na sledećem: približiti se kupcima, vršiti direktnu dostavu robe u što kraćem roku (u istom danu kad se naru?i roba) uz pristupa?ne cene i odloženo plaćanje.