Od "Farme" do Kompanije


Najve?i problem porodi?nog biznisa je kako da sa li?no-vlasni?kog pre?u na korporativno upravljanje kompanijom? Kako da bezbolno transformišu porodi?ni biznis u profesionalno vo?enu poslovnu korporaciju? Ujedno, to je i najve?a prepreka razvoju svake porodi?ne firme, kad preraste (snage i sposobnosti) svog osniva?a.

Alkoset d.o.o. je najbolji primjer kako uspješan porodi?ni biznis unaprijediti i transformisati u profesionalno vo?enu kompaniju.