Upoznajte ljude koji kreiraju poslovnu politiku


Porodica je temelj na kojem počiva uspjeh kompanije.

Detaljnije

Kompanija je 100% u vlasništvu porodice i oni su veoma aktivno uključeni u rukovođenje i upravljanje istom. Vlasništvo i rukovođenje kompanijom podrazumijeva brigu o ljudima i održavanje porodične atmosfere među zaposlenima.