ALKOSET D.O.O. HERCEG NOVI zasluženo je sertifikovan za izvanredno poslovanje u 2017.


jun 15, 2018

Na osnovu analize dosadašnjeg poslovanja i kompletnih javno dostupnih informacija za proteklu godinu, kompanija “ALKOSET“ je zadovoljila najvažnije kriterijume u domenu likvidnosti i solventnosti, ?ime se svrstala u 1% doma?ih privrednih subjekata koji su dobitnici ove reference. Sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja pouzdan je pokazatelj finansijske stabilnosti i kvaliteta rada kompanije. Certificate of Excellence priznanje bonitetne izvrsnosti […]

Read More

Alkoset-u HACCP Codex Alimentarius


dec 27, 2017

Alkoset d.o.o. je provjeren i sertifikovan prema zahtjevima standarda HACCP Codex Alimentarius Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its aplication Annex to CAC/RCP-1-1969, Rev. 4(2003) za sljede?e aktivnosti: sortiranje, pakovanje i distribucija konzumnih jaja.

Read More

Jaja iz Milo?ana mogu na trpeze EU


okt 04, 2017

EU broj priznanje za kvalitet. Od septembra ?e pokušati da u?u na tržište EU, a krenu?e od Hrvatske. Porodica Jovovi? iz Nikši?a je 1990. godine u mjestu Milo?ani otvorila farmu za proizvodnju  jaja , a sada su kao potvrdu kvaliteta dobili izvozni broj EU. Rasla je farma, sa njom i tržište, da bi od 2004. […]

Read More